SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Heidesabelsprinkhaan - Metrioptera brachyptera

Een soort die door z'n zwakke zang veel minder opvalt dan de twee andere soorten uit het genus Metrioptera. Het gebruik van een bat-detector vergemakkelijkt het waarnemen aanzienlijk. Het geluid is enkel te verwarren met dat van de duinsabelsprinkhaan, maar is veel sneller. De soort stopt zich weg in heide- of doornstruiken en is daarom niet makkelijk te vangen en ook niet makkelijk te slepen.

Habitat

Het hoofdareaal valt in ons land samen met de verspreiding van heidevelden: Kempen, Hoge Venen en nog enkele kleinere verspreid liggende heiderelicten. Daarnaast is de soort ook niet zeldzaam in de Viroinvallei.

Verspreiding

De heidesabelsprinkhaan leeft hoofdzakelijk in heidevelden. Zowel natte als vrij droge heide komen in aanmerking, maar ook in een dichte monotone Molinia-grasmat is deze soort niet zeldzaam. Ze ontbreekt ook vrijwel nooit in hoogveengebieden. In andere biotopen in ons land is ze heel wat zeldzamer: in mesofiele kalkgraslanden in de Viroinstreek, in ruige grasvegetaties langs spoorwegen en in oude steengroeven.