SabelsprinkhanenKrekelsVeenmollenDoornsprinkhanenVeldsprinkhanen

Schavertje - Stenobothrus stigmaticus

Het Schavertje is een zeer kleine sprinkhaan, die bovendien zeer onopvallend striduleert. Het geluid is een klein zacht sissertje dat zeer gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. De soort leeft gewoonlijk in vrij open en vrij korte vegetaties. Het is een soort die gebaat is bij begrazing met paarden.

Habitat

De grootste populaties van S. stigmaticus bevinden zich in dolomietkalkgraslanden en de zinkgraslanden van de Maasvallei. Verder is de soort bekend van droge heideterreinen en schistgraslanden. Ook leeft er nog steeds een populatie in de Belgische kustduinen. Verschillende kleine populaties zijn bekend van schiefergraslandjes in weiland of langs wegbermen.

 

Verspreiding

S. stigmaticus heeft een sterk verbrokkelde verspreiding. De meeste vindplaatsen komen uit de Condroz en de Famenne. Daarnaast komt het Schavertje op enkele sterk geïsoleerde vindplaatsen voor in Lotharingen, zandig Vlaanderen, de kustduinen en NO-Limburg. Op verschillende plaatsen heeft deze soort de neiging om sterk terug te lopen.