nieuwsactiviteitenover saltabelmeewerkencontact
Over saltabel

De sprinkhanenwerkgroep is in 1989 opgericht, vooral met de bedoeling om kennis te verzamelen over de verspreiding van de sprinkhanen en krekels in België, Nederland en Luxemburg.  Via een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief werden in de periode 1989-2002 alle enthousiaste waarnemers geïnformeerd over de laatste nieuwtjes, interessante vondsten, onderzoeksverslagen enz.

Ook de jaarlijkse sprinkhanenweekends waren een constante, beurtelings georganiseerd in België en Nederland en soms ook eens in Noord-Frankrijk.  Deze hadden tot doel een bepaalde regio op sprinkhanen uit te kammen, elkaar beter te leren kennen en allerlei informatie in een gezellige sfeer uit te wisselen.

In 1997 werd een standaardwerk over de sprinkhanen en krekels van Nederland gepubliceerd (Kleukers et al.) en in 2000 verscheen een voorlopige atlas en 'rode lijsten' van de sprinkhanen en krekels van Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Belangrijke doelstellingen van de sprinkhanenwerkgroep leken hiermee voorlopig gerealiseerd en de werking van Saltabel ging op een lager pitje draaien.  

De hoger vernoemde publicaties hadden wel als neveneffect dat de belangstelling voor sprinkhanen en krekels in natuurmiddens sterk was toegenomen, ondermeer in het natuurbeheer en als indicatoren voor natuurkwaliteit. Navenant bleef dus ook de behoefte aan een informatie- en communicatieplatform rond deze boeiende dieren bestaan.

Recent werd besloten om van Saltabel een natuurstudiewerkgroep van Natuurpunt te maken, maar het is momenteel nog onduidelijk hoe het verder moet met sprinkhanenstudie in Wallonië. In Nederland is recent een nieuwe atlas gepubliceerd en ook in België worden de verspreidingsgegevens verder bijgehouden en gebruikt om de natuur beter te beheren en beschermen.  In 2012-2013 gaven we in Vlaanderen ondermeer extra aandacht aan de bedreigde soorten Schavertje en Zadelsprinkhaan. Met deze website wordt alvast een nieuw forum geboden om de belangstelling voor sprinkhanen en krekels levendig te houden.

Saltabel, dat zijn jullie die deze website bezoeken !  Veel plezier en vergeet niet jullie waarnemingen door te geven !

O ja, voor diegenen die zich afvragen, waarom 'Saltabel' ? Wel, 'Salta' komt van Saltatoria (de wetenschappelijke naam voor de orde van de sprinkhanen s.s.) en 'bel' van belgiquae (latijn voor België, waar het in 1989 allemaal begon). Maar het kan evengoed dat sprinkhanen mooi kunnen springen...  Ja, toch ?