nieuwsactiviteitenover saltabelmeewerkencontact
Vind een Veenmol! - 21/03/2016 - 03:02

 UPDATE: de activiteiten voor de Veenmol staan nu (ietwat laattijdig) op de site.

De verspreiding van Veenmol in Vlaanderen kent momenteel veel vraagtekens. Dit voorjaar organiseert Sprinkhanenwerkgroep Saltabel een gecoördineerde zoekactie. Ook jij kan meedoen en zoeken in jouw regio! Zo hopen we de aanwezigheid van de soort op voorheen gekende locaties te bevestigen en nieuwe locaties in kaart te brengen. Zin om op een(ont)spannende avondtocht alleen of met een groep op zoek te gaan naar Veenmollen? Bevindt zich bij jou in de buurt geschikt biotoop, of heb je nog niet eerder gemelde waarnemingen van deze soort? 

 
 
Ga op zoek!
 
Verslag excursie Denderbellebroek - 23/08/2015 - 04/12/2015 - 19:29

Ondanks de niet-optimale weersomstandigheden, konden we toch met zo'n 11 sprinkhanengeïnteresseerden van start gaan. Deze activiteit gebeurde in samenwerking met de regionale insectenwerkgroep Voelspriet van Natuurpunt (begeleiders Floris Vanderhaeghe en Luc Verhelst). Luc leidde ons naar de enkele mooie, ruige plekjes van het Denderbellebroek, met afwisselende dominantie door Pitrus, Riet en Rietgras. We wilden immers nagaan of de moerassprinkhaan in het gebied aanwezig zou zijn, aangezien het habitat ervoor geschikt is. Er is een populatie aanwezig in Berlare, aan de andere kant van de Schelde. Voorts leidde de tocht langs een aantal bosranden, graslanden en ruige bermen. Enigszins volgens verwachtingen – maar ook het weer speelde mee – konden we geen moerassprinkhanen vinden. Wel troffen we acht andere sprinkhaan soorten, waaronder Zeggedoorntje, Gewoon en Zuidelijk spitskopje. Ook houtpantserjuffers, kleine vuurvlinders, boomblauwtjes, landkaartjes en veel bijvoetooglapmotten werden waargenomen. Een prachtige close-up waarneming van een koperuiltje naar het einde van de zoektocht werd door de waarnemers welgesmaakt.

Verslag excursie Visbeekvallei - 01/08/2015 - 16/11/2015 - 09:09

Zeven mensen zakten af naar de Kindernouw- Visbeekvallei voor een excursie doorheen de drogere terreinen van de Visbeekvallei.  We begonnen op een schraal weilandje en de rand van een recent heringericht ven.  Daar noteerden we Zanddoorntje, Ratelaar, Zuidelijk spitskopje, Grote groene sabelsprinkhaan en Krasser.  Verderop zijn er nog wat graslandjes afgegraven, daar vonden we zowat dezelfde soorten en ook Bruine sprinkhaan en Struiksprinkhaan.  Het eerste stukje heide van de dag was goed voor een mooie populatie Snortikker.

Op een recent heringericht stuk heide tussen de naaldbossen werden enkele Knopsprietjes gevonden.  Langs het weggetje stonden wat eiken, en daar wist Koen een Boomsprinkhaan te kloppen, ook hier een foeragerend Bruin blauwtje, dat is hier niet alledaags.

Langs de rand van een heringericht ven hoopten we Wekkertje en Greppelsprinkhaan te vinden, geen van beiden gaven thuis.  Wel konden we de eerste Kustsprinkhanen, Zeggendoorntje, Gewoon doorntje en Gewone spitskopjes noteren en fotografeerden de liefhebbers enkele interessante pantserjuffers en plantjes.

We hadden ondertussen onze boterhammetjes op, en het werd tijd om wat nattere vegetaties te gaan zoeken langsheen de Visbeek.  Doorheen de droge bedding van de beek trokken we naar een vochtig hooilandje, waar we onze eerste Zompsprinkhanen konden noteren.  De fotografen vonden een aantal Eikenpages langs de rand van de hooilanden, terwijl de rest al in een nat hooiland stond vol met Moerassprinkhanen en her en der Zompsprinkhaan.

Een half uurtje later zaten we alweer op het droge, in een oud stuk heide met Heidesabelsprinkhaan. De teller dikte mooi aan, we hadden al 18 soorten gezien in dit deel van de Visbeekvallei.

Op verzoek van Koen zijn we met enkele geïnteresseerden nog verder gereden naar het Vliegveld van Oostmalle voor Zwart wekkertje en Gouden sprinkhaan, die we redelijk snel hadden gevonden.  De laatste soort van de dag was de Bramensprinkhaan.

Met 21 soorten sprinkhanen als dagtotaal konden we tevreden naar huis terugkeren.

Vondst van Boskrekel in Oost-Vlaanderen te Moerbeke-Waas. - 04/10/2015 - 08:09

In de winter van 2014-2015 werd ten noorden van Moerbeke-Waas een zoektocht naar de Eikenpage georganiseerd in het kader van het Project dagvlinders Durme- en Scheldegebied. Deze zomer werden de hier aangetroffen open terreintjes met jonge bomen, bremstruiken en een droge heidevegetatie geïnventariseerd in het kader van het dagvlinderproject. Hierbij werd er door Philippe Van de Velde een zacht tjirpend, krekel-achtig geluid gehoord, dat later bleek toe te behoren aan de Boskrekel (Nemobius sylvestris). Een gerichte zoektocht toonde aan dat de soort over het hele perceel in de vegetatie terug te vinden is, net zoals in een nabijgelegen bosrand langs een graanakker. Mogelijk is de Boskrekel ook in omliggende percelen terug te vinden.

Ondanks de ligging vlak naast een autostrade, gaat het mogelijk toch om een historische populatie: lokale insectenkenners herinneren zich dat er veertig jaar geleden reeds Boskrekel voorkwam in de regio, en op Ferraris-kaarten staat het gebied aangeduid als “woeste gronden” (terrein met kreupelhout). Naast deze nieuwe populatie was er slechts één historische waarneming van Boskrekel bekend in Oost-Vlaanderen, in het zuiden van de provincie.

Philippe Van de Velde

 

Excursie Marais d'Harchies 2015 afgelast - 17/09/2015 - 14:05

Wegens slecht weer werd de zoektocht naar de Rosevleugel in Marais d'Harchies dit jaar afgelast. We proberen volgend jaar een herkansing in te plannen!!